Els nostres serveis

Medicina Xinesa

La Medicina Tradicional Xinesa (MTX) és un sistema de salut, que restaura la capacitat autocurativa del cos mitjançant acupuntura, fitoteràpia, massatge, nutrició i exercicis energètics com el Qi Gong.
Un factor indispensable des de la visió de la MTX és l'adequat ús de les emocions per mantenir un estat de salut òptim.
Actualment l'acupuntura és una modalitat molt emprada, i reconeguda per la O.M.S. per millorar l'estat de salut.
L'acupuntor examina l'estat energètic de la persona, avaluant l'estat del Yin i del Yang, i regulant els desequilibris allà on es detecten mitjançant la inserció d'agulles en punts específics que generen l'efecte desitjat.
En determinats casos, si la patologia és més profunda, la fitoteràpia és més indicada i efectiva.

Shiatsu

El Shiatsu és una pràctica terapèutica d’origen japonès que es basa en l’equilibri energètic de cos i ment en el seu conjunt.
Aquesta tècnica es basa en l’aplicació de pressions de les mans i dels dits en zones concretes del cos, promovent el moviment fluid de l’energia vital (Qi), per tal de potenciar la capacitat d’autocuració del propi cos.
La majoria d’aquestes pressions sobre punts concrets del cos corresponen a les línies dels meridians de la medicina xinesa. Els meridians es poden descriure com canals d’energia vital passant a través del cos i connectant els òrgans vitals. Quan el Qi és deficient o desequilibrat, es manifesten els símptomes al cos. Els objectius de les pressions són eliminar els bloquejos i les tensions, reduir el dolor, estimular els punts febles i harmonitzar el flux d’energia dels diferents meridians. Altres tècniques estan també implicades en el tractament de certes parts del cos com ara mobilitzacions i estiraments.

Ioga Integral

Les classes de Ioga Integral o Shri Vivek Yoga ens ajuden a tonificar el cos, guanyar elasticitat, pujar l'energia; com a resultat estem més tranquils i som capaços de gaudir de la vida. Diàriament generem estrès i perdem energia, és per això que es fa necessària la pràctica de ioga, per aprendre a ser més conscients del nostre cos, recuperar la concentració, disminuir l'estrès i com a resultat ser més feliços.
Les classes es componen de 4 parts: escalfament, postures, respiracions i relaxació. Estan indicades a totes aquelles persones que volen sentir-se millor tant física com emocionalment, sense ser important l'edat que es tingui.

Psicologia

En la teràpia individual t'ajudem a que tinguis un major coneixement sobre tu mateix. T'ajudem a entendre les teves emocions , les teves conductes i com els teus pensaments ( moltes vegades automàtics) donen forma al teu malestar. D'aquesta manera aprens a dominar les teves emocions negatives, millores la teva capacitat per prendre decisions i desenvolupes una autoestima sana, que et permet relacionar-te millor. Dirigit a infants, joves i adults.

 

Naturopatia

Etimològicament vé del llatí: “natura”, i del grec “pathos”, que vol dir malaltia. La naturopatia és la ciencia que tracta les afeccions a través de la naturalesa del propi pacient (la seva energía vital), preconitzant l’ús dels agents naturals tant per la conservació de la Salut com pel tractament de les enfermetats.
El seu objectiu és estimular la capacitat curativa innata que té l’organisme i facilitar els seus mecanismes d’equilibri per arribar a un bon estat de salut.
Es fonamenta en canvis en l’estil de vida i la nutrició. Es fan servir una àmplia varietat de productes naturals, tècniques i procediments, principalment suplements nutricionals, terapia herbal, exercicis físics i tècniques d’autoconeixement.

Massatge ayurvèdic

El massatge Abhayangam Prànic prové de la Ciència del Ioga i l'Ayurveda i ens ajuda a equilibrar la nostra energia física i emocional (Prana), donant una relaxació profunda, similar als estats de meditació.
En aquest massatge treballem sobre qualitats psicofísiques (Doshas Vata Pitta Kapha) de cada constitució (persona).
Segons la seva constitució, cada persona va creant bloquejos d'energia en el seu organisme que acaben en estrès (tant físic com emocional) i fa que un no pugui gaudir plenament de la vida.
Per equilibrar les Constitucions/ Prakruti/ Doshas utilitzem la tècnica Abhayangam Prànic (Massatge Ayurveda) per equilibrar l'energia Vital (Prana)

L'aplicació de l'oli sobre el cos amb la tècnica de la Ciència de l'Ayurveda, és capaç d'equilibrar la nostra energia Prànica (Energia Vital).

Reeducació visual

Les tècniques de visió natural reeduquen l'ull perquè pugui mirar de la forma més òptima. Ens ajuden a millorar la visió en casos de miopia, hipermetropia, vista cansada, estigmatisme i estrabisme.
Seguim els tres principis del Mètode Bates: relaxació, centralització i moviment. A les sessions fem exercicis i jocs i ens ajudem amb tècniques de ioga ocular i automassatge
L'alimentació, els suplements dietètics, els banys calents i freds i les bossetes d'arròs o lli també ens ajuden en la millora de la visió.
Tot això ens pot ser útil si ho practiquem, sobretot, amb consciència.

Astrologia transpersonal

Aquesta eina té dos objectius fonamentals: entendre la nostra psicologia profunda perquè puguem viure equilibradament i de la millor manera possible la nostra pròpia carta, la nostra pròpia manera de ser .
El segon punt important és que aquest guia respondria no només al "com sóc" sinó al " per què" sóc com sóc. Si ens ordenem internament , l'exterior s'alinea també.

 

 

Dietoteràpia

Amb la dietoteràpia elaborem les pautes alimentàries que ens permetran col·laborar amb el propi cos en el seu procés de curació i manteniment, així coneixerem els aliments que ens convenen més en cada situació.
Començarem fent un historial alimentari del pacient per, a continuació, elaborar una proposta alimentaria en què s'explicarà el que es pretén i el perquè del que s'ha de menjar i com s'ha de cuinar. Si cal, es proporcionaran receptes com a model.
Es farà un seguiment posterior que ens permetrà observar la idoneïtat de les pautes proposades i fer-hi les modificacions necessàries per adequar-ho al màxim a les necessitats del pacient.

Reflexologia podal

La reflexoteràpia podal és una tècnica de massatge molt antiga. El massatge es fa als peus, a força de friccions, pressions i amassaments que estimulen determinades àrees, que estan connectades amb diferents parts del cos. A causa d'aquesta connexió, se les anomena les àrees reflexes dels peus. Els estímuls que s'exerceixen, milloren el flux energètic i sanguini de les zones amb què les àrees es corresponen; d'aquesta manera, el propi cos activa els recursos de què disposa per a la seva auto-sanació.

La reflexoteràpia podal és especialment eficaç en nadons i nens, ja que són altament sensibles. No obstant això, tothom, tant petits com adults, poden gaudir dels avantatges i beneficis d'aquesta tècnica.

Qi Gong

El Qi Gong és l'art de fer servir l'energia corporal tal com l'entén la Medicina Tradicional Xinesa. El Qi Gong funciona actuant sobre la respiració, fent determinades visualitzacions i realitzant diverses postures i moviments amb gran relaxació, suavitat i concentració.
La pràctica regular aporta un guany en flexibilitat i força i millora i el funcionament del sistema cardiovascular. El Gi Gong també és una forma de meditació. La concentració en els moviments del cos ens permet assolir una claredat mental diàfana.

Sistema de son Sounder

El Sistema de la Son Sounder ™ es ​​basa en el fet que certs moviments petits, lents i repetitius poden portar-nos d'un estat actiu i despert a un repòs físic i mental profund. Quan arribem a aquest estat, convidem al cos a entrar en un somni reparador.
La premissa principal del Sistema de la Son Sounder és que podem iniciar aquest procés inhibitori a voluntat, per mitjà dels nostres propis moviments voluntaris per aconseguir un somni natural i relaxant quan sigui que el necessitem.